Uprawnienia Zarządu

§7. Uprawnienia Zarządu

  1. Członek zarządu posiada uprawnienia administratorskie na komunikatorze głosowym, forum oraz platformach społecznościowych.
  2. Członek zarządu ma prawo nadawania i odbierania uprawnień na komunikatorze głosowym i forum.
  3. Członek zarządu w przypadku karygodnego złamania zasad, ma prawo wyrzucić z komunikatora głosowego każdego członka klanu i uniemożliwić mu wstęp na okres od 15 minut do trzydziestu dni. (Funkcję czasowego blokowania posiada również Administrator Techniczny)
  4. Członek zarządu ma prawo udzielić oficjalnego ostrzeżenia każdemu szeregowemu członkowi klanu CTOC.
  5. Członek zarządu ma prawo aktywnie moderować dyskusje na komunikatorze głosowym, forum i platformach społecznościowych.