Skład i podział kompetencyjny Zarządu

§8. Skład i opis ról zarządu

 1. Zarząd składa się z pięciu osób które dzierżą niezbędne do funkcjonowania klanu elementy infrastruktury.
 2. Tylko jedna osoba posiada fizyczne uprawnienia do poszczególnych elementów składowych i jest za nie odpowiedzialna, system został stworzony po to by jedna osoba nie posiadała wszystkich elementów niezbędnych do funkcjonowania klanu.
 3. Członkowie Zarządu i ich elementy składowe :
  Bad Karma – własciciel grupy CTOC na platformie Steam oraz profilu na FB
  DrRopa – właściciel praw do domeny ctoc.com.pl, serwerów www oraz licencji komunikatora głosowego TS
  Lucyfer – właściciel wirtualnego serwera VPS obsługującego komunikator TS,
  oraz super administrator serwera głosowego
  KapPolska – założyciel i super administrator klanowego forum
  Luk Chopie – od 2017 pełna księgowość i windykacja
 4. W związku z tym, iż prawa własności do niezbędnych struktur należą do członków zarządu jako osób prywatnych, nie przewiduje się zmian na tych stanowiskach w drodze demokratycznych wyborów.
 5. Istotne decyzje w sprawie funkcjonowania CTOC podejmowane są wspólnie przez członków zarządu
 6. W przypadku braku jednomyślności, decyduje głos większości członków zarządu.
 7. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez podania przyczyn.
 8. Zarząd zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia ustaleń niniejszego regulaminu z wyjątkiem    §8 punkt 8