Rekrutacja

§3. Rekrutacja.

 1. Do CTOC może przystąpić każdy pełnoletni gracz po uprzednim zaakceptowaniu jego wniosku na forum przez co najmniej 10 członków i ostatecznej zgodzie Zarządu.
 2. Akceptacja następuje po uprzednim sprawdzeniu poziomu umiejętności kandydata, poziomu kultury osobistej oraz ogólnym dopasowaniu do reszty składu.
 3. Weryfikacja poziomu gry odbywa się poprzez uczestnictwo we wspólnej rozgrywce.
 4. Weryfikacja kultury osobistej i dopasowania do składu odbywa się poprzez uczestnictwo w rozmowach na klanowym komunikatorze głosowym.
 5. Każdy nowo przyjęty członek klanu ma okres próbny trwający  45 dni
 6. Po okresie próbnym gracz poddawany jest ocenie Zarządu i podejmowana jest decyzja o jego dalszej obecności w klanie. Do tego czasu każdy pełnoprawny członek klanu może zawetować członkostwo rekruta.
 7. W okresie próbnym nie są dopuszczalne żadne ostrzeżenia.
 8. W okresie próbnym rekrut nie ma praw członka klanu.
 9. W przypadku wątpliwości dotyczących wieku rekruta, Zarząd ma prawo poprosić ubiegającego się o członkostwo o podanie linka do profilu na portalach społecznościowych lub dowolnego dokumentu potwierdzającego wiek (dokument odpowiednio wyedytowany z ukrytymi danymi osobowymi).
 10. Ewentualne dane osobowe (podane przez rekruta) będą widoczne tylko i wyłącznie dla Przedstawiciela Zarządu.
 11. Do CTOC nie może przystąpić gracz posiadający aktywną blokadę VAC lub jakiekolwiek inne oznaczenie nieuczciwego gracza.
 12. Po pozytywnym procesie rekrutacyjnym nowy członek ma obowiązek opłacenia składki ogłoszonej na dany rok kalendarzowy. Wysokośc składki jest stała bez względu na miesiąc wstąpienia do organiznacji.