Prawa i obowiązki

§1. Prawa.

Każdy członek klanu CTOC ma prawo do:

 1. korzystania z pełnej infrastruktury klanu, która jest mu w pełni udostępniona,
 2. wolności wyznania i preferencji seksualnych oraz politycznych,
 3. wyrażania swoich prywatnych opinii, poglądów i gustów,
 4. aktywnego uczestnictwa w życiu klanu,
 5. aktywnego wpływu na kształt klanu oraz jego przyszłą i obecną formę,
 6. publicznych dyskusji oraz brania udziału w naradach w trybie awaryjnym,
 7. akceptowania kandydatur nowych rekrutów,
 8. odrzucania kandydatur nowych rekrutów,
 9. wnioskowania o relegację aktualnych członków,
 10. składania skarg i wniosków oraz do odwołań od ewentualnych ostrzeżeń,
 11. bycia nadrzędnym użytkownikiem publicznego komunikatora TeamSpeak należącego do klanu CTOC,
 12. uczestnictwa w rozgrywkach, meczach i treningach,
 13. pierwszeństwa w pozyskiwaniu informacji dostępnych tylko dla członków klanu CTOC,
 14. używania oficjalnego Tagu klanowego [CTOC],
 15. pomocy w zakresie konfiguracji sprzętu i ustawień gry mających na celu podniesienie efektywności (legalne sposoby nieingerujące w kod źródłowy gry),
 16. uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez doświadczonych członków klanu

§2.  Obowiązki.

Każdy członek klanu ma obowiązek:

 1. godnie reprezentować klan CTOC, który jest dobrem wspólnym,
 2. aktywnie uczestniczyć w życiu klanu,
 3. przestrzegać regulaminu,
 4. posiadać sprawny mikrofon,
 5. wypowiadać się w szczególnie ważnych tematach na forum, oraz uczestniczyć w zwoływanych naradach w trybie awaryjnym,
 6. aktywnie bronić dobrego imienia innych Klanowiczów,
 7. opłacania składek, które są jednym z warunków przynależności do klanu CTOC, składki nie są zwracane w przypadku rezygnacji z członkostwa bądź relegacji
 8.  Jeśli to możliwe grania z oficjalnym Tagiem klanowym [CTOC] oraz obowiązkowego posiadania publicznego (nieukrytego) profilu na platformach gamingowych