Postanowienia ogólne

§4. Postanowienia ogólne.

  1. W przypadku otrzymania blokady VAC lub innego oznaczenia piętnującego nieuczciwego gracza,członek klanu może zostać usunięty z klanu bez ostrzeżenia, w trybie natychmiastowym, bez możliwości odwołania.
  2. Nie dopuszcza się prowokowania kłótni wewnątrz klanu dla osiągnięcia własnej satysfakcji.
  3. Nie dopuszcza się zapraszania do struktur CTOC osób niebędących członkami klanu oraz ujawniania informacji dostępnych tylko dla pełnoprawnych członków klanu.
  4. Nie dopuszcza się utrudniania grania innym członkom czatu głosowego poprzez ciągłe emitowanie dźwięków niezwiązanych z prowadzoną rozmową/rozgrywką.
  5. Zabrania się pod groźbą natychmiastowej relegacji używania cheatów, boosterów i innych „wspomagaczy”.
  6. Każdy członek klanu bezwzględnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  7. Językiem oficjalnym klanu CTOC jest język polski.