Ostrzeżenia i relegacje

§5. Ostrzeżenia i relegacje z klanu CTOC.

  1. Osoba nie potrafiąca się podporządkować regulaminowi może otrzymać maksymalnie dwa ostrzeżenia.
  2. Ostrzeżeń udzielają członkowie Zarządu.
  3. Ostrzeżenie każdorazowo zapisywane jest w odpowiednim dziale na forum z datą nadania, oraz uzasadnieniem decyzji o jego nadaniu.
  4. Od otrzymanego ostrzeżenia można się odwołać pisemnie na forum lub poprzez prywatną wiadomość (PW na forum CTOC) skierowana do członka Zarządu, które takie ostrzeżenie przyznał.
  5. Jeśli nie będzie widać zadowalającej poprawy – osoba nie potrafiąca się podporządkować regulaminowi zostanie relegowana z klanu bez możliwości powrotu.
  6. Relegacja następuje po uprzednim poinformowaniu relegowanego o tym fakcie drogą mailową, poprzez komunikator Steam, wiadomość na klanowym profilu społecznościowym na Facebooku (lub w odpowiednim dziale na forum klanu).
  7. Relegacji dokonuje wybrany członek Zarządu